I: Thời gian áp dụng

  • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến khi có chính sách mới

 

II: Đổi tượng được hưởng:

  • Tất cả các khách hàng là khách hàng cá nhân, công ty và đối tác của công ty TNHH RitaVõ

 

III: Nội dung chính sách:

  • Tư vấn, lắp đặt, bảo hành, bảo trì: (Xem thêm Quy định về bảo hành sản phẩm RitaVõ Sport)
  • Các dịch vụ không thu phí: RitaVõ Sport miễn phí lắp đặt sản phẩm cho Khách hàng khi mua hàng.
  • Các dịch vụ có thu phí:

Sửa chữa, bảo trì đối với hàng hóa hết thời hạn bảo hành và/hoặc đối với các hạng mục không nằm trong danh mục được miễn phí bảo hành, bảo trì.

Các linh kiện, phụ kiện thay thế không nằm trong danh mục được miễn phí của chính sách bảo hành bảo trì.

Trưởng Bộ phận kỹ thuật chịu trách nhiệm tính toán chi phí các dịch vụ có thu phí bảo trì, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế cho khách hàng theo Biểu giá dịch vụ do TGĐ phê duyệt, thông báo cho NVKD/nhân viên chăm sóc khách hàng để báo phí cho khách hàng.

0
1
Danh sách so sánh
Yêu thích