a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin khách hàng và máy tính của khách hàng bao gồm chỉ tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp để phục vụ việc mua hàng tại RitaVõ Sport. Chi tiết:

 • Thông tin, giao sản phẩm và hỗ trợ quý khách hàng đặt mua sản phẩm tại RitaVõ Sport.
 • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp các dịch vụ, thông tin qua trang web theo yêu cầu khách hàng.
 • Gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị theo. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.
 • Chi tiết đơn hàng của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, quý khách không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi. Quý khách cần bảo đảm là thông tin được truy cập một cách bí mật và không làm lộ cho một bên thứ ba không có quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc tiếc lộ thông tin cá nhân của khách hàng trừ khi do lỗi của công ty chúng tôi.

b) Phạm vi sử dụng thông tin: cho mục đích mua hàng đã nêu tại điều a. Các thông tin thu thập bao gồm:

 • Họ và tên người mua hàng, người nhận hàng.
 • Địa chỉ người mua hàng, người nhận hàng.
 • Số điện thoại người mua hàng, người nhận hàng.
 • Email người mua hàng, người nhận hàng.

c) Thời gian lưu trữ thông tin: Trong thời gian bảo hành sản phẩm: từ 12 tháng đến 24 tháng.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Nhân sự phòng truyền thông, phòng kinh doanh và nhân sự quản lý website trực thuộc công ty TNHH Tập đoàn Rita Võ

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

 • Địa chỉ: 327 Xa lộ Hà Nội, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Số điện thoại: 028 7102 7776
 • Email: cskh@ritavo.com

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Liên hệ với nhân viên RitaVõ Sport thông qua số điện thoại hoặc địa chỉ email để được nhân viên điều chỉnh/gỡ bỏ thông tin trên hệ thống thương mại điện tử.
0
1
Danh sách so sánh
Yêu thích