1. Công ty không áp dụng cho nợ bán hàng đối với ngành hàng RitaVõ Sport. Khách hàng phải thanh toán trước 100% trước khi giao hàng.
  2. Đối với các mã hàng nằm trong chương trình khuyến mãi thì NVKD phải tuân thủ theo quy định cụ thể về phương thức thanh toán của chương trình.
  3. Phó Tổng GĐKD/GĐKD, trong thẩm quyền của mình được quyền xét duyệt điều khoản thanh toán của đơn hàng khác với quy định, của từng lần thanh toán, nhưng vẫn phải đảm bảo tỷ lệ thanh toán chung theo chính sách của công ty.
  4. Nếu khách muốn áp dụng phương pháp thanh toán khác với các phương thức này thì đơn hàng phải được trình Chủ tịch hoặc Tổng giám đốc công ty quyết định.
0
1
Danh sách so sánh
Yêu thích